Strony dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami WCAG 2.0.

blog

Strony dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami wykonane w standardzie WCAG 2.0.

Szacuje się, że osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności stanowią 1/7 całej populacji. Nawet zakładając ostrożnie, że tylko jedna trzecia z nich korzysta z internetu widzimy, jak liczna jest to grupa użytkowników. Ilekroć poruszany jest temat dostosowania i dostępności stron www zazwyczaj wspominany jest skrót WCAG 2.0.

Co to jest WCAG 2.0.?

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku wszystkie instytucje publiczne w Polsce mają obowiązek dostosowania swoich stron internetowych do wymogów WCAG 2.0. (Web Content Accessibility Guidelines – wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie). Jest to nic innego jak dokument, który zawiera wskazówki i wytyczne na temat tego, jak tworzyć witryny internetowe dostępne dla wszystkich. Porusza on przede wszystkim kwestie dostosowania witryny dla osób z niepełnosprawnościami, ale tak naprawdę dostępność jest ważna z punktu widzenia wszystkich internautów.

Standard WCAG 2.0 dotyczy zarówno rozwiązań technicznych, które mogą być wprowadzane już na etapie tworzenia strony( np. spójny, logiczny i niezmienny sposób nawigowania po stronie internetowej, stosowanie przemyślanych nagłówków, by osoby niewidome mogły z łatwością dotrzeć do interesujących je treści), jak również wizualnych (np. zastosowanie odpowiednich kontrastów).

Czego dotyczy WCAG 2.0?

Standard ten dotyczy przede wszystkim stosowania się do czterech zasad:

  • Percepcja (postrzegalność)– wszystkie informacje na stronie oraz części interfejsu muszą być przedstawione użytkownikowi w sposób dostępny dla jego zmysłów . Zostaje to uzyskane np. poprzez nadanie wszystkim elementom graficznym zwięzłego tekstu alternatywnego, który opisuje, co znajduje się na grafice, czy przygotowanie plików PDF, Word czy innych plików do ściągnięcia jako dostępne.
  • Funkcjonalność – komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia przez każdego odwiedzającego stronę. Mowa tu m.in. o tym, że nawigacja w obrębie całego serwisu powinna być dostępna z poziomu klawiatury.
  • Zrozumiałość – udostępniane treści powinny być czytelne i skonstruowane w łatwy do zrozumienia i przystępny sposób. Teksty na stronie internetowej powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób, by docierały zarówno do mniej wykształconych osób, jak i do osób z upośledzeniem intelektualnym.
  • Rzetelność (solidność) – to nie tylko porządek i odpowiednia konstrukcja kodu strony, ale też zapewnienie możliwości do publikowanych treści osobom korzystających z różnego oprogramowania, w tym technologii wspierających.

Dlaczego dostosowanie strony www dla niepełnosprawnych jest takie ważne?

Internet powinien być, naszym zdaniem, przestrzenią, z której wygodnie korzystać może każdy użytkownik. Od 2012 r standard WCAG 2.0 zyskał rangę międzynarodowej normy ISO. Dostosowanie polskiego prawa do światowych standardów to pierwszy krok na drodze do zaprzestania wykluczania ze społeczności internetowej osób z niepełnosprawnościami oraz ludzi starszych. Każdy serwis realizujący zadania publiczne w Polsce (m. in. Szpitale, straż pożarna, urzędy miast i gmin, urzędy wojewódzkie, ministerstwa) musi być dostosowany już na etapie jego tworzenia, a każda większa modernizacja będzie musiała uwzględniać reguły dostępności.

Chcesz dostosować stronę www do standardu WCAG 2.0.?
Skontaktuj się z nami!

  • Szukasz dodatkowych informacji?

    Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego.