blog

Core Web Vitals – odkrywamy podstawowe wskaźniki internetowe

Już dawno szukano rozwiązania, dzięki któremu można byłoby priorytetyzować wszystkie zabiegi, jakie niezbędne są do zoptymalizowania strony wraz z jej aplikacjami. Takim narzędziem obecnie okazuje się Core Web Vitals. Odkryjmy jego znaczenie dla stron internetowych!

Core Web Vitals – co to jest?

Stosując się do jak najmniej skomplikowanych odniesień, można powiedzieć, że Core Web Vitals kieruje nas w nieco inną stronę, niż tylko przyglądanie się punktom pozyskanych w ramach testu prędkości Page Speed lub GTmetrix. Propozycja mierzenia określonych wskaźników ma być dla pracy dużym ułatwieniem. Pomaga każdemu użytkownikowi zdobyć większe doświadczenie oraz rozwinąć je na przestrzeni kolejnych działań. W 2020 roku zostały zgrupowane wszystkie najważniejsze wskaźniki tworzące Core Web Vitals. Zaliczymy do nich:

  • LCP – Largest Contentful Paint
  • FID – First Imput Delay
  • CLS – Cumulative Layout Shift

Specjaliści SEO, programiści i pozycjonerzy zastrzegają, ich obecny zespół wskaźników internetowych nie jest przygotowany w ostatecznej i jedynie dopuszczalnej formie. To znaczy, że w niedługim czasie spodziewać się możemy stopniowo rozszerzającej się listy, która z upływem czasu będzie bogacić się o kolejne elementy. Podstawowa zasada określa, że wyniki wskaźników muszą zawierać się w 75 centylu – w stosunku do konkurencyjnych stron.

Core Web Vitals - przegląd elementów podstawowych

Core Web Vitals – przegląd elementów podstawowych

LCP (Largest Contentful Paint)  – czas niezbędny do załadowania przez witrynę największego komunikatu z viewportu. Może mieć on postać graficzną filmową lub tekstową. Dopuszczalna wartość – 2,5 sekundy.

FID – First Input Delay – czas, po upływie którego następuje połączenie ze stroną, granice mieszać się między pierwszym momentem ładowania i chwilą, gdy przeglądarka odpowiada na działania w postaci kliknięcia na link, button, albo działania w oparciu o Javascript. Dopuszczalna wartość – 100 milisekund.

CLS – Cumulative Layout Shift – mierzy nieoczekiwane przesunięcia w treściach, te nagłe jak i późniejsze. Do zmierzenia potrzebne będzie określenie odległości, po której przesuwa się element. Kolejna wartość do obliczenia to ilość ekranu ( od górnej krawędzi elementu do dolnej krawędzi, gdy już przesunięcie będzie dokonane). Wyniki przelicza się na ułamek, który pokazuje określoną część viewportu. Na końcu oba wyniki trzeba ze sobą pomnożyć.

Dopuszczalna wartość – 0.1.

Core Web Vitals – jak się je mierzy?

Aby zmierzyć wszystkie wymienione powyżej wskaźniki Core Web Vitals, trzeba zaopatrzyć się w narzędzie o nazwie Chrome User Experience Report. Jeśli nie posiadamy tego narzędzie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w celu dokonania pomiarów wykorzystać Javascript wraz z rozszerzeniem do Chrome, które można znaleźć na platformie Github. Do zmierzenia FID zastosować można PageSpeed Insights lub Search Console. Wszystkie zaktualizowane i niezbędne do przeprowadzania prac informacje sukcesywnie trafiają do PageSpeed Insights, a także do Search Consoli.

Core Web Vitals – opinie specjalistów IT

Zdania na temat funkcjonalności Core Web Vitals są podzielone. Nie wszyscy informatycy bowiem przywiązują wagę do testów prędkości, ponieważ do rozwiązania problemów z systemami trzeba się obecnie skupiać na o wiele szerszych zagadnieniach. Według wielu opinii, Core Web Vitals w pierwszej kolejności pomaga Google, a niekoniecznie jego użytkownikom. Co prawda, nowe technologie odpowiadają za szybszy przekaz informacji, ale potrafią też stanowić konkurencję, wykorzystując swoją siłę przebicia w Mountain View.

Czekamy na rozwój wydarzeń

Na razie powinniśmy wszystko obserwować z należytym spokojem. Core Web Vitals czeka na wszystkich chętnych do wypróbowania w Google Search Console. Może funkcjonować w kilku wersjach językowych. Jeśli znajdziecie folder o nazwie “Podstawowe wskaźniki internetowe” zamiast “Core Web Vitals” – możecie być pewni, że w obu przypadkach chodzi o jedno i to samo. Na gruntowne oceny musimy poczekać jeszcze nieco, gdy zasób wskaźnikowy poszerzy się o minimum 5 odmian. A może w niedługim czasie doczekamy się ich znacznie więcej? Czas pokaże.

  • Szukasz dodatkowych informacji?

    Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego.

Agencja Interaktywna Estinet - Warszawa

Pozycjonowanie stron www Warszawa, audyty SEO stron www, obsługa stron www


ESTINET

ul. Jana Kazimierza 64/187
01-248 Warszawa


tel. 505 427 506
kontakt@estinet.pl