Audyty dostępności

Przeprowadzamy kompleksowe audyty dostępności stron internetowych zgodnie z najnowszymi wymaganiami.

WCAG to zestaw wytycznych dotyczących dostępności stron internetowych dla osób z niepełno sprawnościami. Audyt pozwala określić czy dana strona internetowa jest zgodna ze standardem WCAG 2.1. Wskaże elementy, które powinny zostać poprawione oraz sposoby rozwiązania zdiagnozowanych nieprawidłowości.

Przygotujemy raport, w którym znajdą Państwo odnalezione w trakcie naszej analizy niezgodności ze standardem WCAG oraz sposoby, dzięki którym mogą one zostać wyeliminowane.

Audyty dostępności – co sprawdzamy?

  • Analizujemy poprawność kodu strony internetowej
  • Sprawdzamy najważniejsze podstrony i elementy takie jak formularze, wyszukiwarki.
  • Opisujemy odnalezione problemy i wskazujemy sposoby rozwiązania nieprawidłowości
  • Sprawdzamy wersję mobilną strony internetowej
  • Przygotowujemy raport końcowy – wskazujemy w jaki jak odnalezione błędy utrudniają lub uniemożliwiają osobom z niepełno sprawnościami korzystanie z serwisu. Podajemy sposoby rozwiązania problemów.

Standardy WCAG 2.1 zostały opracowane z myślą o ułatwieniu osobom niepełnosprawnym poruszania się po stronach urzędowych. Jednostki, które muszą spełniać wymagania dostępności to m.in. samorządy miasta, powiaty, gminy czy też jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Agencja Interaktywna Estinet - Warszawa

Pozycjonowanie stron www Warszawa, audyty SEO stron www, obsługa stron www


ESTINET

ul. Jana Kazimierza 64/187
01-248 Warszawa


tel. 505 427 506
kontakt@estinet.pl